top of page
บ้านเรือนกระจก HEVTA

HEVTA รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู

ให้กับลูกค้าโดยมีแบบและสไตล์ให้ได้เลือกสรรมากมาย อาทิเช่น รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู เรือนกระจก แบบหลังคาชั้นเดียว รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู เรือนกระจกแบบหลังคา 2 ชั้น รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู uPVC แบบน๊อคดาวน์ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบซุ้มร้านค้าจากวัสดุ uPVC รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ในลักษณะต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบสกายไลท์ โดยมีส่วนหลังคาเป็นกระจก รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบต่อเติมในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงระบบ ประตู หน้าต่าง uPVCเป็นต้น

รับสร้างบ้าน,

สร้างบ้านหรู 

ส่วนหนึ่งคือการต่อเติม ดัดแปลง แก้ไข เรือนพักอาศัยเดิม หรือ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู หลังใหม่ ธุรกิจ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู มีมาช้านานหลายสิบปี โดยมีที่มาจากการรับเหมาก่อสร้างธรรมดามาจนถึงการรับออกแบบและก่อสร้างร่วมไปด้วย โดยเมื่อก่อนการการรับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู และออกแบบเป็นคนละส่วนกัน กล่าวคือ ผู้ออกแบบบ้านจะไม่ได้เป็นผู้ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ในขณะที่ผู้ที่ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู จะไม่เป็นผู้ออกแบบ หลังๆคือการยุบรวมตัวกันของคนที่ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู และ ออกแบบบ้าน หรือที่เรียกกันว่า เทิร์นคีย์ (Turn Key) คือมีทั้งบริการรับออกแบบบ้าน และ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรูในตัว ซึ่งง่ายต่อการจบงานและมีความผิดพลาดในเนื้องานน้อยกว่า ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ลูกค้าสามารถติดตามและจบงานได้ในบริษัทเดียว การ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู จึงง่ายและลงตัวกว่าเพราะผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างมาจากที่เดียวกันนั่นเอง

รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ในลักษณะบ้านเรือนกระจกแบบแยกเดี่ยวเป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับการ สร้างบ้าน ใหม่ ต่างกันตรงที่ บ้านเรือนกระจก ถูกออกแบบมาในลักษณะของระบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ต้องใช้งานฐานราก คือไม่มีงานเสาเข็มมาเกี่ยวข้อง ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน ส่วนใหญ่มักทำเป็นห้องรับแขกแยกออกจากตัวบ้านหลัก ต่อมาคือการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรูแบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช่เรือนกระจก

uPVCและกระจกเกือบ 100% ให้มุมมองที่โปร่งโล่งสบาย

ในกรณีของการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบเป็นบ้านน๊อคดาวน์ปกติ จะเป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบทึบเหมือนบ้านทั่วไปโดยมีส่วนของ ประตู หน้าต่าง เป็นช่องให้แสงเข้าและเป็นที่สำหรับระบายและถ่ายเทของอากาศ วัสดุประกอบในส่วนของผนังบ้านอาจประกอบจากโครงสร้างเรียบง่ายแบบโครงเหล็กและเป็นผนังสำเร็จจำพวกอลูมิเนียมคอมโพสิทหรือแผ่นวีว่าบอร์ดเป็นต้น

รับสร้างบ้าน

การรับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการสร้างบ้านใหม่โดยอาศัยโครงสร้างเสารับน้ำหนักโดยจะไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม เป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบน๊อคดาวน์โดยยังสามารถประกอบและรื้อถอนเพื่อนำไปติดตั้งประกอบที่อื่นได้ การ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบเรือนกระจก หรือบ้านที่ไม่ใช่เรือนกระจก ด้วยรูปแบบน๊อคดาวน์เป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้ต่างกับการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ที่มีฐานรากแบบถาวรซึ่งได้รับความนิยมลดน้อยลงไปทุกวัน

ห้องกระจก ไวนิล
ประตูไวนิล

รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบน๊อคดาวน์

ในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการสร้างบ้านใหม่โดยอาศัยโครงสร้างเสารับน้ำหนักโดยจะไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม เป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู แบบน๊อคดาวน์โดยยังสามารถประกอบและรื้อถอนเพื่อนำไปติดตั้งประกอบที่อื่นได้ การรับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบเรือนกระจก หรือบ้านที่ไม่ใช่เรือนกระจก ด้วยรูปแบบน๊อคดาวน์เป็นการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้ต่างกับการ รับสร้างบ้าน สร้างบ้านหรู ที่มีฐานรากแบบถาวรซึ่งได้รับความนิยมลดน้อยลงไปทุกวัน

รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน

เฮฟต้า รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ให้กับลูกค้าโดยมีแบบและสไตล์ให้ได้เลือกสรรมากมาย อาทิเช่น รับสร้างบ้าน แบบบ้าน เรือนกระจก แบบหลังคาชั้นเดียว รับสร้างบ้าน แบบบ้าน เรือนกระจกแบบหลังคา 2 ชั้น รับสร้างบ้าน แบบบ้าน uPVC แบบน๊อคดาวน์ รับสร้างบ้าน แบบบ้าน แบบซุ้มร้านค้าจากวัสดุ uPVC รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ในลักษณะต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้าน แบบสกายไลท์ โดยมีส่วนหลังคาเป็นกระจก รับสร้างบ้าน แบบบ้าน แบบต่อเติมในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงระบบ ประตู หน้าต่าง uPVC เป็นต้น

ลักษณะบ้านเรือนกระจกแบบแยกเดี่ยว

รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับการ สร้างบ้าน ใหม่ ต่างกันตรงที่ บ้านเรือนกระจก ถูกออกแบบมาในลักษณะของระบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ต้องใช้งานฐานราก คือไม่มีงานเสาเข็มมาเกี่ยวข้อง ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน ส่วนใหญ่มักทำเป็นห้องรับแขกแยกออกจากตัวบ้านหลัก ต่อมาคือการรับสร้างบ้าน แบบบ้านแบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช่เรือนกระจก

บ้านน๊อคดาวน์

แบบบ้านน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช่เรือนกระจก

แบบบ้าน ในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการสร้างบ้านใหม่โดยอาศัยโครงสร้างเสารับน้ำหนักโดยจะไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม เป็นการ รับสร้างบ้าน แบบบ้าน แบบน๊อคดาวน์โดยยังสามารถประกอบและรื้อถอนเพื่อนำไปติดตั้งประกอบที่อื่นได้ การ รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบเรือนกระจก หรือบ้านที่ไม่ใช่เรือนกระจก ด้วยรูปแบบน๊อคดาวน์เป็นการ รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้ต่างกับการ รับสร้างบ้าน แบบบ้าน ที่มีฐานรากแบบถาวรซึ่งได้รับความนิยมลดน้อยลงไปทุกวัน

บ้านเรือนกระจก The Glasshouse จาก HEVTA

รับสร้างบ้านชั้นเดียว

เป็นอีกหนึ่งบริการที่เฮฟต้าได้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อตอบสนองลูกค้า โดย รับสร้างบ้านชั้นเดียว เรือนกระจก หรือ รับสร้างบ้านชั้นเดียว ด้วยระบบน๊อคดาวน์ที่ง่ายต่อการประกอบและรื้อถอน แยกอิสระจากบ้านหลัก โดยการ รับสร้างบ้านชั้นเดียว ประเภทนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ธุรกิจ รับสร้างบ้านชั้นเดียว ในปัจจุบันได้รับการยอมรับและเติบโตมากขึ้น รับสร้างบ้านชั้นเดียว ส่วนหนึ่งคือการต่อเติม ดัดแปลง แก้ไข เรือนพักอาศัยเดิม หรือ รับสร้างบ้านชั้นเดียว หลังใหม่ ธุรกิจ รับสร้างบ้านชั้นเดียว มีมาช้านานหลายสิบปี โดยมีที่มาจากการรับเหมาก่อสร้างธรรมดามาจนถึงการรับออกแบบและก่อสร้างร่วมไปด้วย

เทิร์นคีย์ (Turn Key) รับออกแบบบ้าน

ลูกค้าสามารถติดตามและจบงานได้ในบริษัทเดียว การ รับสร้างบ้านชั้นเดียว จึงง่ายและลงตัวกว่าเพราะผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างมาจากที่เดียวกันนั่นเอง รับสร้างบ้านชั้นเดียว uPVC แบบน๊อคดาวน์ รับสร้างบ้านชั้นเดียว แบบซุ้มร้านค้าจากวัสดุ uPVC รับสร้างบ้านชั้นเดียว ในลักษณะต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้านชั้นเดียว แบบสกายไลท์ โดยมีส่วนหลังคาเป็นกระจก รับสร้างบ้านชั้นเดียว แบบต่อเติมในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงระบบ ประตู หน้าต่าง uPVC เป็นต้น

บ้านเรือนกระจก ถูกออกแบบมาในลักษณะของระบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ต้องใช้งานฐานราก

คือไม่มีงานเสาเข็มมาเกี่ยวข้อง ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน ส่วนใหญ่มักทำเป็นห้องรับแขกแยกออกจากตัวบ้านหลัก ต่อมาคือการ รับสร้างบ้านชั้นเดียวแบบน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช่เรือนกระจกการ รับสร้างบ้านชั้นเดียว ในลักษณะนี้ในทางโครงสร้างจะคล้ายคลึงกับการ รับสร้างบ้านชั้นเดียว แบบเรือนกระจก ต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ในการประกอบขึ้นตัวเรือนจะต่างกัน

ติดต่อ HEVTA

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยทุกประการ

(+66) 85 0707 990 -1

Copyright © 2015 HEVTA Company Limited. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

วัสดุ

ไอเดีย

เฮฟต้า โชว์รูม

bottom of page